12021
  • Polski
  • English
  • Română
London Metropolitan QA

Business Management BA (Hons)

Kampus
Londyn, Birmingham, Manchester
Poziom
Licencjat
Czas trwania
3 lata
Czesne
£9,250
Nabór
Marzec, Lipiec, Listopad

Kurs Business Management BA (Hons) jest nakierowany zarówno na zrozumienie zagadnień teoretycznych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak i wdrażaniem ich w rzeczywistych sytuacjach. Studenci uczą się rozumieć strategie i mechanizmy działające przedsiębiorstwami, poznają środowisko biznesowe i podejmują pierwsze decyzje. Absolwent jest przygotowany do wyzwań i problemów, jakie stawia przed nim świat biznesu.

Dlaczego warto studiować kierunek Business Management BA (Hons)?

  • Kurs jest realizowany w ramach partnerstwa QA Higher Education i London Metropolitan University.
  • Zajęcia odbywają się w formie mieszanej — część z nich jest realizowana stacjonarnie, a część online
  • Studenci mogą przez cały czas korzystać z obiektów na terenie kampusu oraz ze wsparcia akademickiego

Jakie umiejętności zdobywa student kursu Business Management BA (Hons)?

  • Studenci kierunku poznają zagadnienia związane z procesami i funkcjami przedsiębiorstwa, zachowaniami w korporacjach, zarządzaniem strategicznym i opracowywaniem biznesplanów
  • Warsztaty, wykłady i tutoriale to część kursu, która zajmuje od 9 do 12 h tygodniowo, pozostały czas przeznaczany jest na projekty i samodzielną naukę
  • Kursanci tworzą portfolio, biznesplany, prezentacje i raporty biznesowe
  • Kurs składa się z takich zagadnień jak analiza i zarządzanie danymi, finanse i rachunkowość, zarządzanie marketingiem, zarządzanie biznesem cyfrowym i wdrażanie technologii, zarządzanie pracownikami organizacji, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji biznesowych, komunikacja w przedsiębiorstwie.

Gdzie studiować ten kierunek w Anglii?

Nasza propozycja uczelni dla kierunku Business Management BA (Hons) to London Metropolitan University z kampusami w Londynie, Manchesterze i Birmingham.