• Polski
  • English
  • Română

Foundation year

Co to jest Foundation year i dla kogo jest przeznaczony?

Czasem w życiu nie wszystko idzie zgodnie z planem. Aplikacja na studia, dokumenty, nauka – miesiące oczekiwań i przygotowań. Co zrobić, gdy jednak okaże się, że matura nie poszła tak jak się spodziewałeś?

Program przygotowawczy – Foundation year, tzw. rok zerowy, to dodatkowy rok nauki na początku studiów, przeznaczony dla kandydatów, którzy z różnych powodów nie kwalifikują się do bezpośredniego rozpoczęcia studiów licencjackich. Umożliwia on zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaganych do podjęcia studiów wyższych. Od pierwszego dnia student uznawany jest za pełnoprawnego członka społeczności, ma dostęp do biblioteki i infrastruktury uniwersytetu. Podczas tej alternatywnej drogi na uczelnię, zagraniczni studenci mają również okazję poprawić swoje umiejętności językowe. Po odbyciu takiego roku można przystąpić do studiów w normalnym trybie, bez konieczności poprawiania matury.

Foundation year przeznaczony jest dla osób, które:

Posiadają zdane matury z przedmiotów innych niż te, które są wymagane na danym kierunku;
Nie uzyskały ocen i wyników wymaganych do podjęcia studiów – np. za niska średnia z matur lub za niska ocena z IELTS;
Nie mówią wystarczająco dobrze po angielsku;
Nie posiadają akceptowanych na danym kierunku kwalifikacji (egzaminy z niektórych krajów mogą nie być akceptowane);
Nie są do końca zdecydowane na konkretny kierunek;
Miały dłuższą przerwę w edukacji i rozważają pójście na studia.

Jakie są wymagania wstępne?

Wymagania wstępne na większości uczelni zwykle nie są trudne do spełnienia. Zazwyczaj wymagane wyniki są o kilka procent (5-10%) niższe niż te wymagane przy rekrutacji na standardowy kierunek. Bardzo często wystarczy jednak po prostu tylko zdana matura lub dobre oceny na świadectwie ukończenia szkoły.
Do rozpoczęcia Foundation year wymagana jest też podstawowa znajomość języka – w zależności od wymagań uczelni może być poparta certyfikatem IELTS lub innym, albo maturą z języka angielskiego.

Kurs wstępny przed studiami, Studia przygotowawczeGdzie odbywa się Foundation year?

Podczas Foundation year zwykle studiuje się na uniwersytecie, na którym później zdobywa się dyplom. Aplikuje się wtedy na kierunek, który obejmuje ten rok, np. „Engineering with Foundation Year”. Odbywasz wtedy 4-letnie studia na jednej uczelni.
W niektórych przypadkach – np. kierunki związane ze sztuką – nauka często odbywa się w oddzielnej szkole, a następnie należy ubiegać się o przyjęcie na studia.

Jakie zajęcia odbywają się w roku zerowym?

Podczas Foundation year studiuje się przedmioty bezpośrednio związane z wybranym kierunkiem, wprowadzające do nauki uniwersyteckiej oraz język angielski. Większość uczelni prowadzi również przedmioty związane z rozwojem krytycznego myślenia, refleksyjnej nauki i umiejętności efektywnego studiowania. Przykładowe zajęcia na roku przygotowawczym do kierunków związanych z biznesem to: Wstęp do studiowania, Wprowadzenie do rachunkowości i Matematyka biznesowa.
Osoby, które nie są pewne czy chcą podjąć naukę na uniwersytecie mogą wykorzystać rok zerowy do uzyskania wiedzy na temat swojego obszaru zainteresowań i przyzwyczajenia się do trybu szkolnictwa wyższego.

Rok akademicki i zaliczenie

Zerowy rok akademicki różni się od standardowego ilością zajęć, ponieważ aby uzupełnić braki w wiedzy potrzebna jest większa liczba godzin. Podczas standardowych studiów na uczelni spędza się około 15 godzin tygodniowo, a na roku zerowym około 15-20 godzin.
System oceniania podczas roku zerowego jest podobny do tego podczas standardowego trybu studiów i obejmuje egzaminy, prezentacje, projekty, eseje i inne prace pisemne. Aby pomyślnie zakończyć Foundation year i przejść na studia licencjackie zazwyczaj należy zaliczyć wszystkie moduły oraz uzyskać minimalną wymaganą średnią ocen (różni się ona w zależności od uczelni).

Foundation year – koszty

Jeżeli Foundation year jest częścią studiów (4-letni kierunek), to uiszcza się opłatę za czesne. Pożyczka studencka obejmuje ten rok na takiej samej zasadzie, jak pozostałe lata studiów. Niektóre uniwersytety pobierają za rok zerowy niższe opłaty lub oferują dodatkowe stypendia. Z reguły Foundation year kosztuje od 4 do 9 tysięcy funtów.

Foundation degree

Pamiętaj, że Foundation year to nie to samo co Foundation Degree. Rok zerowy pozwala na rozpoczęcie standardowych studiów licencjackich, podczas gdy Foundation Degree to samodzielna kwalifikacja odpowiadająca dwuletniemu dyplomowi.

Foundation program, dowiedz się jak się przygotowaćZalety Foundation degree

Zwiększone szanse na przyjęcie
Ukończenie roku zerowego daje pełne kwalifikacje do rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie. Program zapewni ci określony zestaw umiejętności i niezbędną wiedzę, co sprawi również, że studiowanie będzie o wiele łatwiejsze.

Znajomość języka

Foundation degree dla obcokrajowców zawsze obejmuje kursy językowe, które pomagają w komunikacji podczas studiów i w życiu codziennym. Pozwala to na rozwinięcie swoich umiejętności na tyle, by spełnić wymagania do przyjęcia na studia.

Bezpośredni dostęp do uczelni

Rok zerowy pozwala na bezpośrednie poznanie wybranej uczelni i przekonanie się, czy jest to odpowiednie miejsce dla Ciebie. W przeciwieństwie do roku przerwy, który wykorzystasz na naukę w domu i poprawę matury, podczas Foundation możesz poznać wykładowców i studentów, co pomoże ci w zdecydowaniu o dalszych krokach.

Zmniejszony szok (nie tylko kulturowy)

Wielu studentów zagranicznych, pomimo spełnienia wymagań do przyjęcia na studia, decyduje się na rok zerowy, aby lepiej przygotować się do rozpoczęcia studiów. Jest to okres przygotowawczy, w którym poznajesz kampus, uczelnię, wykładowców i innych studentów. Pozwala on również na zmniejszenie szoku kulturowego przy rozpoczęciu właściwych studiów i pozwala skupić się wtedy wyłącznie na nauce.