• Polski
 • English
 • Română

Studia bez matury w UK

Studia bez matury w anglii

Studia w Wielkiej Brytanii to bez wątpienia marzenie wielu osób. Nie każdy jednak posiada odpowiednie kwalifikacje i dokumenty, aby móc od razu skorzystać z możliwości nauki akademickiej w UK. Niewystarczające kompetencje językowe, konkretne uprawnienia i egzaminy oraz kwestie finansowe często stanowią główną barierę, która blokuje aspiracje do kontynuacji nauki w Anglii. Jak zatem aplikować na studia bez matury w UK? Czego potrzebujemy do pomyślnego zakończenia rekrutacji akademickiej? Czy musimy mieć maturę, aby dostać się na wymarzoną brytyjską uczelnię? Jak skorzystać z dofinansowania do studiów w Wielkiej Brytanii?

Studia w UK bez matury — jakie są możliwości?

Aplikacja na studia w Wielkiej Brytanii, nie wymaga dokumentów potwierdzających zdanie matury czy innych egzaminów. W wielu przypadkach wystarczy mieć odpowiednie oceny, które dają średnią powyżej 3.0. Jeśli nie udało się osiągnąć takiego pułapu, można też aplikować na 2-letnie doświadczenie zawodowe. Oba te przypadki kwalifikują na foundation year, czyli tzw. rok zerowy, który pozwoli uzupełnić odpowiednią wiedzę i kompetencje językowe wymagane na studiach w UK. Studia bez matury w angli.

Konieczne jest również zdanie wewnętrznego egzaminu językowego. Ostatnia opcja dotyczy wybranego uniwersytetu i pozwala na uczestnictwo w foundation year jedynie przy zdaniu egzaminu z języka angielskiego. Istotne jest to, że kandydat na studia bez matury w UK musi mieć ukończone 21 lat.

Pomagamy dostać się na kampusy zlokalizowane w Londynie, Leicester, Manchesterze, Bedford, Luton, Milton Keynes, Leeds oraz Birmingham.

Co to jest foundation year?

Foundation year to jeden z etapów edukacji, który pozwala na przygotowanie się do studiów osobom, które nie posiadają matury oraz wystarczających kompetencji, aby zakwalifikować się na pierwszy rok poziomu licencjackiego. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które:

 • ich poziom języka nie jest wystarczający na rok 1
 • nie podchodziły do egzaminu dojrzałości lub nie osiągnęły minimalnego progu zdawalności
 • nie mają wystarczających kompetencji do studiowania wybranego kierunku
 • osiągnęły niezadowalający wynik egzaminu maturalnego
 • mają średnią ocen z liceum lub technikum powyżej 3.0 lecz nie maja matury
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w branży związanej z wybranym kierunkiem studiów lecz nie maja matury

Rok wprowadzający gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy i kompetencji, która umożliwi ukończenie studiów bez matury w UK. Po foundation year otrzymuje się tzw. level 4 z którym można aplikować na rok pierwszy studiów, czyli level 5. Studia bez matury w angli.

Jak wygląda organizacja planu zajęć podczas foundation year?

Studia bez matury w UK to przede wszystkim uzupełnienie wiedzy niezbędnej do aplikowania na właściwe studia licencjackie. Rok wyrównawczy składa się z takich form zajęć jak konsultacje, wykłady oraz seminaria. Zaliczenia obierają formę prac domowych, w których studenci mają za zadanie sporządzenie esejów, raportów i prezentacji z poszczególnych zajęć. Zaliczenie warunkuje wynik przynajmniej 40%, niezbędna jest również dobra frekwencja na poziomie 60%. Studia bez matury w angli.

Co otrzymuje student po ukończeniu foundation year?

Po zakończeniu nauki na roku wyrównawczym student posiada przede wszystkim podstawową wiedzę ogólną, niezbędną na poziomie akademickim. Dodatkowo ma możliwość rozwijania się w dziedzinach, które szczególnie go interesują i z którymi wiąże swoją studencką i zawodową przyszłość. Kandydaci mają możliwość wyboru kursów, które wyposażą ich w wiedzę dopasowaną do profilu wybranego kierunku studiów licencjackich.

Dodatkowym atutem nauki podczas foundation year jest osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności językowych. Studenci odbywają kurs języka angielskiego, który pozwala na uczestnictwo w zajęciach akademickich prowadzonych po angielsku. Ukończenie roku wyrównawczego z pozytywnym wynikiem jest równoznaczne z osiągnięciem Levelu 4, który jest odpowiednikiem zdanej matury brytyjskiej. Student ma możliwość zmiany wybranego kierunku studiów po zakończeniu foundation year.

Studia bez matury i za darmo? Jakie są opcje płatności?

Opłaty za foundation year to kwota wynosząca £9250. Tyle samo kosztuje każdy kolejny rok akademicki na właściwych studiach. Dobrą wiadomością jest jednak to, że każdy kto posiada status pre-settle lub settle status, brytyjski paszport albo indefinitive leave to remain, może złożyć wniosek o rządowe dofinansowanie studiów w UK. Koszty czesnego są w pełni pokrywane przez student finance. Warto pamiętać, aby jak najwcześniej złożyć wniosek o dofinansowanie, aby uczelnia otrzymała opłaty w terminie. Nasza agencja pomaga bezpłatnie w aplikacji o tego typu wniosek

Zalety studiowania w UK:

 • studia w UK bez matury i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • zajęcia odbywają się w niewielkich grupach warsztatowych, składających się z kilkunastu studentów, dzięki czemu można liczyć na indywidualne podejście i wsparcie ze strony wykładowców
 • poznanie zakresu wiedzy, który będzie obowiązywał w trakcie studiów na wybranym kierunku, a także możliwość odbywania zajęć z wykładowcami akademickimi ze stopnia licencjackiego
 • integracja z pozostałymi członkami środowiska akademickiego
 • możliwość szlifowania umiejętności językowych
 • poznanie i doświadczanie różnych kultur
 • możliwość skorzystania z dofinansowania, które poza Londynem mieści się w kwotach od 9 do 15 tysięcy funtów a w Londynie od 12,5 do 17 tysięcy, dodatkowo samotni rodzice mogą otrzymać dofinansowanie do opieki nad dzieckiem
 • zajęcia 2-3 dni w tygodniu i prace zaliczeniowe zadawane w formie esejów i prezentacji do wykonania w ramach prac domowych
 • brak konieczności opłacania council tax
 • możliwość równoległego podjęcia pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
 • poznanie podstaw brytyjskiego systemu nauczania
 • szeroki wachlarz możliwości zawodowych po ukończeniu studiów w UK; zdobycie doświadczenia zawodowego podczas studiów, dzięki praktykom zawodowym na 2 i 3 roku akademickim
 • korzystanie ze zniżek przysługującym studentom na produkty i usługi w wielu miejscach w UK

Jakie kwalifikacje są niezbędne do ubiegania się o status studenta w UK?

W przypadku studentów z kwalifikacjami z poza Anglii będzie konieczne zdanie egzaminu wewnętrznego na danej uczelni, który zweryfikuje umiejętności kandydata. Taki egzamin trzeba zdać przynajmniej na poziomie nisko zaawansowanym. Na niektórych uczelniach brytyjskich wystarczą też certyfikaty międzynarodowe, poświadczające nasze kompetencje językowe.

Bardzo ważne jest również posiadanie odpowiedniego statusu: pre-settle, settle, indefinitive leave to remain lub paszportu brytyjskiego.

 

Jakie kursy się odbywają?

Program zajęć jest zorganizowany tak, aby wszystkie wykłady zmieściły się w czasie 12-20 godzin tygodniowo. Dzięki temu studenci mają czas na samokształcenie, wykonywanie prac pisemnych oraz ewentualną pracę zarobkową. Na studiach odbywają się jedynie przedmioty związane ze studiowanym kierunkiem. Dodatkowym atutem studiowania w UK jest to, że wykładowcy są najczęściej praktykami, którzy dają możliwość odbywania staży swoim studentom.

Szczegółowe informacje o dostępnych kierunkach i kampusach są dostępne w zakładce https://studiaanglia.pl/wyszukiwarka-kursow/.

Można tez spojrzeć na zakładkę ‘uniwersytety’ na naszej stronie, wybrać miasto w jakim chce się studiować i prześledzić dostępne uczelnie wraz z wymaganiami. Większość uczelni nie wymaga matury.

Jak aplikować na studia w UK bez matury?

Na pewno pierwszym krokiem będzie kontakt z naszą agencja, aby dobrać najlepsza uczelnie która będzie Ci pasować pod względem kierunku, zajęć oraz kwalifikacji jakie posiadasz. Wystarczy, ze klikniesz w jeden odnośnik kontaktowy do nas (telefon, messenger, email, konsultacja), a my doradzimy Ci ze wszystkim.

Aplikacja na studia bez matury w UK wiąże się też z aplikacją o finansowanie. Aby opłacić czesne na wybranym kierunku, pomagamy skorzystać z dofinansowania rządowego. Uzyskanie dofinansowania odbywa się poprzez złożenie wniosku w odpowiednim terminie.. Można zrobić to samodzielnie poprzez stronę https://www.gov.uk/student-finance lub skorzystać z pomocy naszej agencji. Studenci mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów edukacji oraz dofinansowania kosztów utrzymania.

Chcesz aplikować na studia w wielkiej Brytanii? Zgłoś się do nas poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://studiaanglia.pl/kontakt/. Doradzimy i pomożemy na każdym etapie aplikacji.