• Polski
  • English
  • Română

Youth Justice Practitioner FdA

Opis kierunku

  • Informacje

Celem kursu jest wykształcenie kadry, która będzie pracowała z dziećmi i młodzieżą, które popełniły przestępstwo lub są w grupie ryzyka. Kurs edukuje do pracy z osobami w przedziale wiekowym 10-17 lat. Uczestnictwo w kursie pozwala zapobiegać większej ilości przestępstw dokonywanych przez małoletnich i działać absolwentom w kierunku profilaktyki występków wśród dzieci.

Dlaczego warto wybrać ten kurs?

  • 95% studentów zdobywa zatrudnienie do 15 miesięcy od zakończenia kursu
  • Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji HTQ
  • Kierunek jest prowadzony przez University’s School of Applied Social Sciences, która ma duże doświadczenie w zakresie profilaktyki przestępstw wśród młodzieży

Jakie umiejętności zdobywa uczestnik kursu?

  • Kursanci uczą się eliminować i ograniczać przestępstwa wśród młodzieży w wieku 10-17 lat i redukować wśród nich zachowania antyspołeczne
  • Studenci uczą się pracować z dziećmi z różnych środowisk i w różnych sytuacjach materialnych, psychicznych i społecznych
  • Program kursu obejmuje rozpoznanie potrzeb oraz stworzenie planu interwencji w danej sytuacji
  • Uczestnicy kursu uczą się ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, policjantami, szkołami, agencjami zdrowia, personelem sądowym i personelem zakładów poprawczych i domów dziecka

Kwalifikacje
Ten kierunek przyznaje kwalifikacje:
Foundation Degree