• Polski
  • English
  • Română

Sports Coaching and Development BA (Hons)

Poziom
Licencjat

Opis kierunku

  • Informacje

Kurs ma na celu promowanie roli sektora sportowego w świecie społecznym, politycznym i ekonomicznym. Studenci uczą się wdrażania innowacyjnych programów sportowych, które mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. Uczestnicy kursu opierają się na najnowszych badaniach w dziedzinie sportu i rozwoju tego sektora.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

  • Uniwersytet współpracuje z Bedford Blues Foundation, która zarządza i wdraża projekty sportowe
  • Wydział jest partnerem Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity
  • Dydaktycy to zespół praktyków z doświadczeniem w The Football Association i Sport England
  • Pracownicy naukowi uniwersytetu są autorami cenionych badań w obszarach socjologii sportu, coachingu i rozwoju sportu, wychowania fizycznego, zarządzania sportem i przywództwa w aktywności fizycznej

Jakie umiejętności zdobywa absolwent?

  • Kurs przekazuje wiedzę z obszarów coachingu sportowego, rozwoju sportu, zarządzania zdrowiem i fitnessem, nauczania i przedsiębiorczości
  • Kierunek rozwija umiejętności trenerskie i przywódcze
  • Studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin jak: rozwój sportu stosowanego i zarządzanie projektami, psychologia sportu oraz badania w sporcie

Kwalifikacje
Ten kierunek przyznaje kwalifikacje:
BA Hons