• Polski
  • English
  • Română

Psychology and Crime FdA

Opis kierunku

  • Informacje

Kurs jest przygotowany na poziomie podstawowym i pozwala uczestnikom zrozumieć aspekty psychologii oraz kryminologii. Program kursu składa się z przeglądu teorii, zasad, koncepcji, debat oraz metod i ustaleń empirycznych w psychologii. Studenci uczą się korzystać ze źródeł wiedzy, gromadzą i analizują dane, rozwijają analityczne i krytyczne myślenie.

Dlaczego warto podjąć ten kurs?

  • Kurs został opracowany przez zespół doświadczonych ekspertów zgodnie ze standardami NHS
  • Elastyczny program kursu pozwala łączyć zajęcia akademickie z pracą lub praktykami

Jakie kompetencje zdobywa uczestnik kursu?

  • Program kursu porusza zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej i kryminalnej oraz pozwala poznać mechanizmy kierujące przestępstwami i społeczeństwem
  • Kurs pozwala poznać zasady i teorie psychologiczne oraz wykorzystywać je na rzeczywistych przykładach
  • Podczas zajęć studenci rozwijają swoja samoświadomosć oraz poznają własny potencjał, który wspiera ich w kontynuacji nauki na dalszych etapach