• Polski
  • English
  • Română

Social Policy with Health and Social Care BSc (Hons)

Poziom
Licencjat

Opis kierunku

  • Informacje

Ten kurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy chcieliby pracować w sektorze opieki zdrowotnej i polityki społecznej, zarządzać projektami społecznymi oraz kształtować politykę w zakresie opieki społecznej i zdrowia.

Dlaczego warto podjąć ten kierunek studiów?

  • Absolwenci wydziału znajdują zatrudnienie do 15 miesięcy po otrzymaniu dyplomu
  • Studenci mogą pracować na rzecz sprawiedliwości społecznej w ramach programu Change Maker
  • Kurs otwiera drogę do zdobycia poziomu HTQ Level 6 Public Health Practitioner

Czego uczy się uczestnik kursu?

  • Kursanci rozwijają umiejętności w zakresie krytycznego myślenia, analizy i podejmowania decyzji
  • Program kursu obejmuje zarządzanie projektami zdrowotnymi i opiekuńczymi
  • Studenci odbywają staż zawodowy, który pozwala im zdobyć doświadczenie i praktykę
  • Kursanci zgłębiają wiedzę na temat polityki społecznej, zdrowotnej i opiekuńczej

Kwalifikacje
Ten kierunek przyznaje kwalifikacje:
BSC Hons